Kontakt                Adresa

Konatelia:
Jozef Čerňava - 0903 804 211
Jozef Čerňava ml. - 0911 116 568
Administratíva:
041/56 56 610
0903 532 331
0907 870 157
Bánovská cesta 8220/7A
010 01  Žilina

Mail

vistoza@vistoza.sk