Komplex radových rodinných domov v lokalite Veľký Diel, Žilina. Momentálne sú vo výstavbe sekcie F a H.
Sekcia F, zahŕňa typové radové rodinné domy s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami, krytou terasou a prístreškom pre dve osobné autá.
Sekcia H,  zahŕňa typové radové rodinné domy s dvomi nadzemnými podlažiami, otvorenou terasou a prístreškom pre dve osobné autá.

Galéria